Tyto stránky a na nich obsažené informace jsou určeny výlučně pro zdravotnické odborníky. Prezentované informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Postup podle zde zveřejněných informací bez příslušného odborného vzdělání nebo bez konzultace s odborníkem může vést k vážnému poškození zdraví.

Zdravotnickými odborníky se rozumí osoby s odborným vzděláním a znalostmi v oblasti medicíny, konkrétně lékaři, zdravotní sestry a zdravotní bratři, porodní asistentky.

Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve shora uvedeném smyslu.