Vážená paní, vážený pane,


společnost AMEPRA, s.r.o. se společností HiPP Czech, s.r.o. si Vám dovolují představit elektronické kurzy s názvem

 

E-kurz I: Zdravotní problematika u kojenců – zácpa a vliv výživy na rozvoj imunitních onemocnění 

E-learningový kurz, který je složen z prezentací dvou zahraničních odborníků v oblasti pediatrie, účastníkům výborně dokresluje a doplňuje obecně definovaná doporučení ESPGHAN k problematice kojenecké zácpy a vlivu výživy na rozvoj imunitních onemocnění. Prezentace jsou založené na důkazech a datech metaanalýz a multicentrických studií. Přestože některé sdělené informace zahraničních expertů nemusí korelovat s doporučeními českých gastroenterologických pracovišť, samotný obsah je výborný materiál k doplnění znalostí o problematice. Prezentace byly prezentovány na 46. výročním zasedání ESPGHAN v Londýně v rámci satelitního sympozia společnosti HiPP.

 

E-kurz II: Kojenecká a batolecí výživa - současná vědecká fakta 

E- learningový kurz se ve 3 videozáznamech zahraničních expertů pediatrie satelitního sympozia společnosti HiPP (předsedající: Prof. Dr. Hania Szajewska, The Medical University of Warsaw, Department of Paediatrics, Warsaw, Polsko/v současné době  tajemník ESPGHAN), které se uskutečnilo v rámci 48. výročního zasedání  ESPGHANu v Amsterdamu 8.5.2015,  zaměřuje na aktuální témata výživy v kojeneckém a batolecím období:

„Zatímco benefit probiotik a prebiotik v umělém mléce je dnes již obecně známý, byť je třeba dalších studií k posouzení především dlouhodobého efektu těchto doplňků výživy na zdraví dětí, problematika nadbytku bílkoviny a otázka její kvality je poměrně novým trendem v hledání optimálního složení dětské výživy. O nevyváženém příjmu některých minerálů (především železa) a vitamínů ( hlavně vitamínu D) ve stravě našich dětí  většinou víme. Méně již si uvědomujeme, že právě nedostatek železa snižuje obranyschopnost organizmu a každé prodělané onemocnění tento deficit ještě umocňuje.“

MUDr. Martin Gregora, primář dětského oddělení Nemocnice Strakonice a.s.

 

Kurzy jsou určeny především pro zdravotnické profesionály v oborech specializujících se na péči o kojence a malé děti: lékaře, zdravotní sestry, porodní asistentky, ošetřovatelské profese působící v péči o novorozence, nutriční terapeuty.